Dyskusja na poziomie? Poszanowanie stron?

To rzadkość.

Jak wyglądają spotkania centralne? Lepiej nie pytaj.

 

     29 września odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Pracodawcą. Celem spotkania było przekonanie Przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do przystąpienia naszego Związku do porozumienia jakie podpisały pozostałe Związki Zawodowe działające w Auchan. Pisaliśmy już wcześniej o warunkach tego porozumienia i niekorzystnych skutków dla funkcjonowania w Auchan Polska NSZZ „Solidarność”. Pracodawca pragnie przeprowadzić przegląd wspomnianego porozumienia i wprowadzić korektę zapisów. Stanowczo stwierdzamy że jesteśmy gotowi do rozmów w dobrej wierze dogłębnie analizując ewentualne zmiany w zapisach porozumienia. Stwierdzamy również że obecna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nie ma w zwyczaju podpisywać dokumentów zawierających niekorzystne zapisy dla pracowników, ale również dla Związku. Bulwersujące jest jednak zachowanie niektórych uczestników którzy kolejny raz pozwolili sobie na obrażanie przedstawicieli NSZZ „Solidarności”. Nie jesteśmy przesadnie wrażliwi. Wielokrotnie braliśmy udział w twardych dyskusjach, ostra wymiana zdań to dla nas chleb powszechni.

            Jednak wulgaryzmy skierowane pod naszym adresem zdają się orężem mającym wywrzeć na nas presje, złamać nas psychicznie. Na przestrzeni lat metody te były mało skuteczne i takie pozostaną. Nie zamierzamy jednak tolerować dłużej takich wybryków, w takich przypadkach będziemy opuszczać spotkanie. Czy pracodawca zmieni swoją postawę i przestanie tolerować wulgarne zachowanie swoich (...) gości w stosunku do Przedstawicieli NSZZ „Solidarność”? Czas pokaże. Jednak w takim otoczeniu do dialogu się nie przybliżamy. Nie przybliżyliśmy się również i dzisiaj. Po wulgarnych słowach skierowanych w naszą stronę spotkanie opuściliśmy.


     Z ważnych spraw warto wspomnieć że ustalono datę wejścia w życie zapisów dotyczących tzw. Kart Przedpłaconych na 13.10.2020r. Umożliwią one korzystania z kwoty przeznaczonej na bony z ZFŚŚ bez obciążeń podatkowych.

 

W artykule wykorzystano zdjęcie ze strony pixabay.com.

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top