30.09.2020r. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Związków Zawodowych z Pracodawcą. Agenda spotkania obejmowała następujące punkty:


1. Powitanie, podp. Protokołu, aneks do Regulaminu Premiowania, aneks do Regulaminu ZFŚS
2. Feedbek ze spotkania na temat dialogu (dzień wcześniej)
3. Wyniki
4. Projekt zmian w bilansach
5. Tabela odzieży i obuwia-propozycja zmian w Regulaminie Pracy
6. Culture Food-Prezentacja Dyrekcji Produktu
7. Europejskie Rady Zakładowe
8. ZFŚS-dokumentowanie: pożyczki i zapomogi, cd. Dyskusji
9. Sprawy bieżące


     Warto rozwinąć punkt dotyczący bilansów pracowniczych. Firma zatrudniła nową osobę która realizuje zadanie polegające na przygotowaniu nowej odsłony bilansów pracowniczych. Według zapewnień bilanse mają być prostsze, na pewno będą w formie elektronicznej. Pracodawca sam wykonał pracę nad założeniami tego projektu. Projekt jest w fazie prac informatycznych nad mechanizmami programu oraz jego wizualizacją. Niestety, Pracodawca utrzymuje że bilans pracowniczy pozostanie utrzymany. Zdaniem Przedstawicieli Związków Zawodowych, co ciekawe nie tylko NSZZ „Solidarność”, ocena pracowników w formie bilansów pracowniczych powinna przejść do lamusa. Jeszcze ciekawsze jest to, że ludzie którzy umożliwiali funkcjonowanie tego rozwiązania w praktyce poprzez podpisanie aktów wewnątrzzakładowych (wyrażenie zgody) teraz je krytykują. Nie będziemy rozwijać tego wątku odsyłamy do poprzednich artykułów. Liderzy NSZZ „Solidarność” czekają na opinie pracowników w tym temacie.


     Ważną sprawą jest dyskusja nad odzieżą w miejscu pracy oraz ekwiwalentu za pranie. Liderzy związkowi otrzymali wszystkie materiały niezbędne do dyskusji w tym zakresie. Proszę o kontakt z Przedstawicielami NSZZ „Solidarność” celem omówienia tematu.


     Pracodawca przedstawił również kryteria dotyczące nowego zawodu w Auchan Polska - Dostawcy. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nie zaakceptowała zasad Premii Indywidualnej wobec czego prawdopodobnie nie zostaną zaakceptowane przez nas również kryteria dla tego zawodu.


    Podjęto decyzję o przełożeniu terminu rozmów dotyczących zmian w Polityce Socjalnej w Auchan Polska Sp. z o.o. Problemów jest parę, jeden z najpoważniejszych szeroko omówiony w artykule z dnia 24.09.2020r.pt.
Komisje Socjalne w Auchan do przebudowy? PIP zakończył kontrolę !!!

 
                                                                                            grafika ze strony pixabay.com

 

    Data podjęcia rozmów i próby wypracowania wspólnego stanowiska musi zostać przełożona. Ze względu na podjęcie pod koniec października rozmów o wzroście wynagrodzeń w 2021r. termin ten może wykroczyć poza najbliższe spotkanie z Pracodawcą. Uważamy że kwestie płacowe są absolutnym priorytetem. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” musi przygotować stanowisko oparte na oczekiwaniu Pracowników Auchan Polska Sp. z o.o. oraz zaplanować strategię działania w tym zakresie. Aby podołać temu zadaniu prosimy o szeroko zakrojone konsultacje z Liderami NSZZ „Solidarność” .
Wyniki Auchan Polska Sp. z o.o. mogą okazać się informacjami poufnymi, i z tego powodu nie będziemy ich ujawniać. Pracownicy sieci handlowej Auchan Polska Sp. z o.o. wiele z informacji o sytuacji ekonomicznej otrzymują na poziomie sklepu. Jednak należy podkreślić że sytuacja firmy w naszej ocenie jest dobra.


     Culture Food to dość ciekawa prezentacja byłego członka zarządu dzisiaj człowieka odpowiedzialnego za tą tematykę, jednak nie do końca dobrze czujemy się poświęcając dość dużo czasu na prezentacje o produktach w sytuacji w której zaczyna brakować czasu na sprawy pracownicze. My Liderzy NSZZ „Solidarność” zobowiązani jesteśmy reprezentować spraw naszych kolegów z pracy, i z pewnym niesmakiem obserwujemy jak liderzy innych związków poganiają nas w tematach pracowniczych a następnie gaworzą sobie z dyrekcją o produktach. No cóż …., różni ludzie mają różne priorytety.
Temat Europejskich Rad Zakładowych to tak naprawdę przełożenie spotkania w związku z pandemią. Ze względu z nieokreśleniem nowej daty została podjęta decyzja o videokonferencji. I do tego momentu nie mamy zastrzeżeń, jednak decyzja ta obejmowała również wybór przedstawiciela który weźmie udział w wymienionej videokonferencji. Jednego Przedstawiciela, niestety środki techniczne Auchan nie pozwalają aby w videokonferencji wzięło udział trzech przedstawicieli więcej. Wierzyć się nie chce, ale kto wie. Potężna firma, a na co dzień dostrzegamy wiele więcej słabych stron, może i technicznie nasza firma nie technologicznie kuleje. Tak na nawiasie, to wliczając przedstawicieli Pracodawcy, tłumaczy, oraz kolegi który piastuje stanowisko w tej strukturze, w videokonferencji weźmie udział przynajmniej parę osób. Tak czy siak, nie dajemy wiary że przy stoliku nie zmieści się tych parę, dosłownie parę krzeseł więcej. Wobec powyższego nie braliśmy udziału w procesie wyboru tego jednego, tym bardziej że jak zwrócicie uwagę na agendę spotkania nie ma w niej punktu dotyczącego wyboru kogokolwiek na cokolwiek.
Sprawy bieżące to głównie dyskusja o nasze bezpieczeństwo na hali sprzedaży, w sytuacji pandemii i nie tylko.


„Byśmy zapomnieli” - to chyba spokój podczas dzisiejszego spotkania tak na nas wpłynął.

 

     Pracodawca wręczył uczestnikom spotkania dokument stwierdzający że Auchan Polska Sp. z o.o. prowadzi dialog na poziomie centralnym i lokalnym. To zagranie dość zaskakujące. Jeszcze wczoraj mówiliśmy że fakt prowadzenia rozmów z Przedstawicielami Pracodawcy nie powoduje że prowadzony jest dialog. Dialog do dość specyficzny rodzaj prowadzonych rozmów. Dziś każda firma deklaruje prowadzenie dialogu z tzw. partnerami społecznymi czyli Związkami Zawodowymi. Standardy te przyszły z zachodu. W Polsce jest jak jest, na brak negatywnych przykładów nie można narzekać. W praktyce wiele z firm niszczy Związki Zawodowe i szykanuje działaczy związkowych. Na pewno nie jest to dialog, choć przecież strony rozmawiają. Tyle że z rozmów niewiele wynika. Wśród środowisk prowadzących rozmowy z partnerami społecznymi zostało wykute określenie dialogu pozorowanego. I to właśnie jesteśmy skłonni stwierdzić na piśmie. Mimo wszystko naiwnie mamy nadzieję, że ta sytuacja może się zmienić.


A dla tych którzy myślą że wszystko widzimy w czarnych barwach, mamy widoczek. Kolorowy widoczek.

 

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top