NSZZ "Solidarność" upomina się o

Pracowników Handlu

Koleżanki i Koledzy
Członkowie i Sympatycy NSZZ "Solidarność"
– Handlowa „Solidarność” przygotowała specjalną akcję w obronie pracowników handlu.


Na czym polega „Tydzień szacunku dla pracownika handlu”?

– Od 14 do 20 grudnia organizujemy „Tydzień szacunku dla pracowników handlu”. Chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na niezwykle trudne warunki pracy w tej branży w okresie pandemii i wzmożonego ruchu przed świątecznego.
Zamierzamy dotrzeć z przekazem do pracodawców, aby docenili pracowników, nagrodziliich finansowo, a także żeby zapewnili im bezpieczne warunki pracy w czasie pandemii.
Chcemy także przekonać rządzącym, aby wprowadzili odpowiednie przepisy dotyczące unormowania czasu pracy w handlu. Dzisiaj w wielu sieciach handlowych ludzie pracująpo kilkanaście godzin dziennie.

Chcemy też, by pracownicy handlu, ze względu na to, że są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem, byli jedną z grup zawodowych, która będzie mogła się zaszczepić w pierwszej kolejności. To niezwykle ważne nie tylko dla nich, ale również z uwagi na zdrowie klientów. Chcemy również poszanowania prawa pracowników do niedzieli wolnej od pracy. W pandemii, kiedy osoby zatrudnione w handlu pracują praktycznie „na okrągło”, niedziela jest jedynym dniem, w którym mogą choć trochę odpocząć i zregenerować siły.
Prosimy również klientów o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, zrozumienie i wsparcie naszej akcji.
Przygotowaliśmy petycję skierowaną do rządu i pracodawców. Można ją podpisać drogą elektroniczną na stronie www.solidarnoscwhandlu.pl oraz facebook.com o co gorąco do wszystkich apelujemy. 

Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Auchan Polska Sp. z o.o. Dariusz Paczuski


„Tydzień szacunku dla pracowników handlu”
Petycja


Pracownicy handlu od wybuchu pandemii COVID-19 pracują w niezwykle trudnych warunkach. Są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Każdego dnia towarzyszy im strach o zdrowie swoje i swoich rodzin. W ostatnich miesiącach,
w związku z wzrostem liczby zakażeń i wprowadzonymi z tego powodu dodatkowymi restrykcjami, ich sytuacja uległa dalszemu, drastycznemu pogorszeniu.
Wiele sieci handlowych i centrów logistycznych zajmujących się sprzedażą internetową wydłużyło godziny pracy. Niektóre placówki działają dziś w systemie całodobowym. Zbyt mała liczba pracowników w dyskontach i sklepach wielkopowierzchniowych, która już przed pandemią była jednym z największych problemów w tej branży, dzisiaj jest wielokrotnie bardziej odczuwalna. Znacząco wzrosły absencje chorobowe. Wielu pracowników choruje na COVID-19 lub przebywa
na kwarantannie. Ogromne niedobory kadrowe sprawiają, że ci, którzy pozostali w sklepach wypełniają dzisiaj obowiązki 2-3 osób. Ich przemęczenie i przeciążenie pracą sięga dzisiaj punktu krytycznego.
Pracy zarówno w handlu tradycyjnym i e-handlu nie da się wykonywać zdalnie,
a jednocześnie jest ona niezbędna dla funkcjonowania społeczeństwa. Sklepów nie można zamknąć
z powodu pandemii. Można za to zrobić wiele, żeby poprawić warunki pracy w handlu w czasie pandemii i sprawić, aby była ona bezpieczniejsza.

Dlatego apelujemy do rządu o:

1. Jak najszybsze opracowanie w drodze uzgodnień ze związkami zawodowymi i pracodawcami,
a następnie wprowadzenie w formie rozporządzenia jednolitych procedur sanitarnych obowiązujących w placówkach handlowych i centrach logistycznych.
2. Wprowadzenia dodatkowych przerw w pracy dla pracowników na umycie i dezynfekcje rąk.
3. Przyjęcie urealnionych norm wydajności pracy w placówkach handlowych i magazynach wysyłkowych. Zbyt mała liczba pracowników w sklepach i centrach logistycznych, powoduje,
że pracują oni ponad siły. W krajach zachodniej Europy tą samą pracę wykonuje dwukrotnie więcej pracowników.
4. Poszanowania prawa pracowników do niedzieli wolnej od pracy. Rozszerzenia zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele na pracowników e-handlu.
5. Wprowadzenia ograniczenia dobowego czasu pracy pracowników bez możliwości jego przedłużenia do 12 godzin dziennie.

Do pracodawców z sektora handlu apelujemy z kolei o:

1. Przyznanie pracownikom dodatku za pracę w trudnych warunkach w trakcie pandemii COVID-19.
2. Rozpoczęcie rzeczywistego i konstruktywnego dialogu z organizacjami związkowymi w celu poprawy warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa w placówkach handlowych w okresie pandemii.
3. Dokonywanie rzetelnej weryfikacji limitu klientów w sklepach zgodnie z wytycznymi ministerialnymi.
4. Nieodbieranie pracownikom składników premii za nieobecność związaną z zachorowaniem na COVID-19 i przebywaniem na kwarantannie lub izolacji domowej.

 

 

 

 

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top