04.02.2020 odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Podczas posiedzenia członkowie Prezydium jak i KZ podtrzymali stanowisko dotyczące spotkań z przedstawicielami Auchan poza siedzibą spółki. KZ podkreśliła że pracodawca wprowadził w życie rozwiązania które nie zostały zaakceptowane przez NSZZ „Solidarność”. W praktyce pracodawca organizuje spotkania ze związkami zawodowymi w miejscach odległych od siedziby spółki często ponad 400 km. Pokonywanie takich odległości generuje ogromne koszty dla związku zawodowego. Wysłanie np. 4 osobowej reprezentacji w niektóre z tych lokalizacji z łatwością może przekroczyć kwotę 1000 zł. W związku z tak wysokimi kosztami NSZZ „Solidarność” deklaruje uczestnictwo w tych spotkaniach pod warunkiem pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z dotarciem na spotkanie. Związek musi bardzo racjonalnie wydawać środki jakimi dysponuje.
Uważamy że w sytuacji kiedy kolejny rok Auchan Polska wykazuje straty, organizowanie spotkań w hotelowych salach w odległych lokalizacjach jest postępowaniem nie etycznym.
Nie wiemy jaki jest faktyczny powód takich działań. Wiemy że wprowadzone przez Auchan Polska rozwiązania nie ułatwiają nam działalności. Mamy jednak nadzieję że nie chodzi tu o pozbawienie związku funduszy.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zaproponowała pracodawcy wykorzystanie tzw. telekonferencji do przekazywania niektórych informacji. Rozwiązania z których korzysta dyrekcja z powodzeniem mogą być zastosowane do przepływu informacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. A może rozwiązanie to jest zbyt tanie aby mogło być zastosowane?

 


Komisja Zakładowa przeprowadziła dyskusję na temat sytuacji w Auchan Polska. Wiele uwagi poświęcono Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych. Temat ten zostanie przedstawiony w osobnym artykule.

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top