Drukuj

 

     W poniedziałek 09.03.2020r. w siedzibie Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”  odbyło się spotkanie na którym omawiano sytuację i strategię działania dla Solidarności w Auchan Polska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionu Śląsko Dąbrowskiego z z-cą Przewodniczącego Regionu - Piotrem Nowakiem na czele, Przewodniczący Sekretariatu BHiU - Alfred Bujara, Przewodniczący KZ w Auchan - Dariusz Paczuski wraz z liderami, Beatą Ostaszewską, Ewą Sumerą,  Andzrejem Jęczekiem. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Jakubiak  jako przedstawiciel KK wspierający działania w Auchan. Uczestnicy zdefiniowali największy problem, to utrudnianie działalności związkowej. Pracodawca w oficjalnych pismach zachęca Organizację Zakładową do działalności poza zakładem pracy. Na to nie możemy pozwolić, jesteśmy związkiem zawodowym a nie stowarzyszeniem, na mocy ustawy o związkach zawodowych działamy w zakładzie pracy.  Należy wspomnieć że oficjalnie Auchan Polska Sp. z o.o. w swoich dokumentach deklaruje poszanowanie praw związkowych. Opisane zasady etycznego postępowania w Spółce jasno deklarują poszanowanie tych praw.  Wolność i demokracja w naszym kraju narodziła się od żądania prawa do zrzeszania się w WOLNE NIEZALEŻNE ZWIĄZKI ZAWODOWE do zrzeszania się w NSZZ „Solidarność”. Żądamy poszanowania tego prawa, żądamy prawa do prowadzenia działalności związkowej na terenie zakładu pracy bez negatywnych skutków dla członków związku.