Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny obudził w nas „Solidarność”.  Nie tylko odmieniając oblicze tej ziemi, ale też nasze serca. W setną rocznicę Jego urodzin i w 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” warto jednoznacznie powtórzyć – jest naszym duchowym Ojcem założycielem.

  • Szanowne Koleżanki i Koledzy !

    • Celem NSZZ ”Solidarność” jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku. Żadna Ustawa, czy inny akt prawny nie zniósł i nie ograniczył działalności związków zawodowych.

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top