Uważamy że ustawa ograniczająca handel w niedzielę stała się fikcją. Tak naprawdę dotyczy tylko butików w centrach handlowych. Jednak i te nie pozostaną bierne wobec otwierania się kolejnych sieci handlowych w niedziele nie handlowe. Możemy również zakładać że Auchan Polska, wcześniej czy później ogłosi że sklepy stają się placówkami handlowymi, wobec czego zaprasza swoich pracowników do stawienia się w pracy w niedzielę o szóstej rano. W tym przypadku nie będzie można jednak mieć tego za złe. Trudno sobie wyobrazić że jako jedna z ostatnich sieci handlowych Auchan pozostanie nadal zamknięta w niedzielę, a pozostali niech handlują ile się da.

     Oczywiście proces ten postępował stopniowo. Najpierw otworzyła się jedna sieć, potem kolejna, i następna. Przy pierwszej Posłowie twierdzili że nie ma to wpływu na całość branży, przy kolejnych również było słychać różne wymówki, jednak realnej woli na uszczelnienie zapisów nie było. Próby przekonania większości parlamentarnej przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” – Alfreda Bujary do zmiany zapisów nie przynosiły pożądanego efektu. Bardzo emocjonalnie podchodziliśmy do informacji o otwarciu się Kaufland Polska. W tym momencie pojawiły się również głosy ze strony społeczeństwa że trzeba bronić tzw. wolnych niedziel. Na podstawie tych zdarzeń zaczęła realizować się strategia nakreślona przez zastępcę Przewodniczącego – Dariusza Paczuskiego, która zakładała że pazerność (oraz bezczelność) sieci handlowych doprowadzi do omijania założeń ustawy na szeroką skalę, czym sprawią że wspomniana ustawa w istocie będzie martwa. Strategia zakładała że sytuacja taka będzie kłopotliwa dla bloku politycznego który przyjął te rozwiązania wymuszając nowelizację. Informacje o kolejnych sieciach otwierających sklepy przelały czarę.

 

 

     NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Przewodniczącego KK – Piotrem Dudą, Przewodniczącym KSPH – Alfredem Bujarą, rozpoczęła ofensywę lobbującą na rzecz zmiany zapisów ustawy w kierunku wyeliminowaniu patologii polegających na otwieraniu sklepów które powinny być zamknięte. Przy pomocy Przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, polskich kupców oraz działań niektórych posłów opozycji, doprowadziliśmy do sytuacji w której Premier Rządu przyznał że jest potrzeba nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedzielę, dając zielone światło do rozpoczęcia prac nad nowelizacją. Alfred Bujara ze swoim zastępcą – Dariuszem Paczuskim odbyli wiele spotkań z posłami różnych opcji politycznych jak również z przedstawicielami instytucjonalnymi i korporacyjnymi będącymi w gronie instytucji mających realny wpływ na charakter wypracowanych zapisów. Ich działania wspierane były przez sekretarza KSBHiU NSZZ „Solidarność” – Mariusza Strońskiego.

     Wielu posłów deklarowało poparcie dla nowelizacji ustawy. Co zaś tyczy się partnerów instytucjonalnych to pragniemy poinformować że do ostatniej chwili trwają prace nad przygotowaniem wspólnego stanowiska. Mamy nadzieję że podjęte działania i włożona praca okażą się wystarczające, a nowelizacja faktem. Zwracamy się do wszystkich pracowników handlu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Auchan Polska o wszelkie możliwe wsparcie naszych działań. Nie wszystkie Organizacje Związkowe działające w Auchan Polska chcą utrzymania wolnych dla pracowników firmy niedziel. W tych działaniach NSZZ „Solidarność” pozostaje osamotniona. Informujemy że we wtorek 14 września, podczas obrad komisji sejmowej, odbędą się oficjalne prace nad nowelizacją wspomnianej ustawy. I podczas tych prac zostanie przeprowadzone pierwsze czytanie Ustawy. Kolejne podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu RP.

Wykorzystano zdjęcia ze strony internetowej pixabay.com

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top