30 stycznia 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” zrzeszającej członków związku zatrudnionych w warszawskich oraz podwarszawskich sklepach Auchan. Omówiono wiele spraw związanych z sytuacją w Auchan. Uczestnicy z dużym zaniepokojeniem dyskutowali na temat pojawiających się informacji dotyczących redukcji kadry na stanowiskach menager oraz senior menager. Już teraz wszyscy odczuwamy skutki coraz mniejszej obsady na stoiskach, fakt ten powoduje że obłożnie pracą jest zbyt duże, przez co praca staje się zbyt ciężka. Coraz częściej rzeczywistość ta jest nie akceptowana przez nasze koleżanki i kolegów którzy rezygnują z pracy. Uczestnicy analizowali sytuację i zadawali sobie pytanie, dlaczego firma która za wszelką cenę chce udowodnić że prowadzi dialog z NSZZ „Solidarność”, nie informuje związku o tak poważnych działaniach kadrowych?
Następnie omówiono działania pracodawcy mające na celu wprowadzić do dokumentacji zakładowej zapisy stwierdzające, że na stanowiskach pracy takich jak pracownik hali, wykonywana jest praca lekka. Zdecydowane działania struktur NSZZ „Solidarność” zahamowały ten proces. Zgodnie z naszym postulatem zostały przeprowadzone pomiary wysiłku energetycznego. Wykluczyły one pracę lekką, mówi się że kolejne pomiary są korzystne dla pracowników, choć i w tym przypadku oficjalnych informacji brak. Podczas rozmów nieoficjalnych dowiadujemy się że może być blokada informacji z poziomu centrali. Efektem jest powracające napięcie wokół tej sprawy. Uczestnicy wyrazili nadzieję że pracodawca podejmie działania w sposób transparentny, a efektem tych działań będzie zgodne ze stanem faktycznym określenie stopnia wykonywanej w Auchan pracy na poszczególnych stanowiskach.

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Komisja Krajowa

European Sunday Alliance

Region Mazowsze

UNI Global Union

Tysol

Zdjęcia

Back to top