W najbliższą niedzielę 6 lutego 2022 roku po raz pierwszy będziemy mogli obserwować działanie zapisów uszczelniających Ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Trzeba pamiętać że po przegłosowaniu nowelizacji wspomnianej ustawy przez Sejm RP, pozostał do rozwiązania jeszcze jeden problem. A że problem w praktyce był poważny, i kosztował nas sporo wysiłku, postanowiliśmy przekazać wam podstawowe informacje o działaniach jakie zostały podjęte. Pod kierownictwem Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Handlu – Alfreda Bujary przy wsparciu jego zastępcy – Dariusza Paczuskiego przeanalizowane zostały główne zagrożenia dla skutecznego działania ustawy.

     I tak dochodzimy do wspomnianego problemu, chodzi o Rozporządzenie Ministra Finansów które w myśl nowelizowanej ustawy, miało określać niektóre zagadnienia. O tych zagadnieniach przeczytacie w poniższym tekście. My chcemy podzielić się wiedzą, z której wynika że na poziomie Ministerstwa Finansów rozegrała się kolejna rozgrywka pomiędzy lobbystami sieci handlowych a Przedstawicielami pracowników p. Bujarą, p. Paczuskim oraz Przedstawicielem rodzimego handlu. W tej rozgrywce na szali leżała skuteczność zapisów ustawy, rozporządzenie mogło przechylić szalę działaniu ustawy na jedną lub drugą stronę.

    Prezentujemy pismo które trafiło na ręce Ministra Finansów i które było podstawą do rozważań na temat ewentualnego kształtu przygotowywanego Rozporządzenia. W ministerstwie odbyło się robocze spotkanie, którego efekty poznaliśmy w treści Rozporządzenia Ministra Finansów.

 

 

Bujara: Liczymy, że obchodzenie przepisów się skończy.


Źródło: MW


   1 lutego 2022 14:31

 
     31 stycznia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Teraz przeważająca działalność, którą prowadzą sklepy będzie musiała być dodatkowo ewidencjonowana. Sklep musi określić tylko jeden rodzaj prowadzonej działalności. Rozporządzenie konsultowane było m.in. z handlową „Solidarnością” wyjaśnia Alfred Bujara szef Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”, który komentuje dla nas zmiany w przepisach.
Bujara: Liczymy, że obchodzenie przepisów się skończy
Alfred Bujara liczy, że pracownicy odzyskają wolne niedziele.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, wzór ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji.

Ewidencja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej.
Wpisów w ewidencji dokonywać się będzie w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Do przychodów ze sprzedaży detalicznej nie powinno się zaliczać m.in. przychodu:
1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych, w tym bukmacherskich nie są towarami w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, więc przychody z tytułu sprzedaży tych gier i zakładów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej)
2) z tytułu sprzedaży konsumentom usług pocztowych (nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej, jeżeli nie towarzyszy zbywaniu towaru odrębnie niezaewidencjonowanego);
3) ze sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie faktur VAT, gdy jest ona związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

 

Alferd Bujara o ewidencji
- Punkt pierwszy mówi o tym, że nie będzie można prowadzić działalności handlowej w niedziele pod pretekstem prowadzenia kolektury, gdyż ta działalność nie może być wliczana do przychodów. Działalność gospodarcza pomiędzy przedsiębiorcami również nie może być wliczana i to moim zdaniem jest duże uszczelnienie ustawy ograniczającej niedzielny handel. W przypadku poczty trzeba udokumentować 40 proc. netto sprzedaży z tytułu usług pocztowych, więc wiele placówek nie spełni tego wymogu. Nowelizacja określa przychód ze sprzedaży detalicznej, a co za tym idzie nie obejmuje podatku od towarów i usług. Cieszymy się, że w rozporządzeniu zostały uwzględnione nasze postulaty. Liczymy, że obchodzenie przepisów wreszcie się skończy i pracownicy handlu odzyskają prawo do wolnej niedzieli. Uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele to niewątpliwy sukces handlowej „Solidarności” - mówi Alfred Bujara.

Jakie wyłączenia pozostają w grze? – Mamy specustawę antycovidową, gdzie zakaz nie obowiązuje w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Ale pamiętajmy, że chodzi tutaj o czynności wykonywane w celu sprzedaży towarów pierwszej potrzeby w kolejnych dniach klientom. To także uszczupla sieciom pole manewru - tłumaczy nasz rozmówca.

Wyjątek na placówkę kultury?

Z poprzednich wyłączeń pozostaje jeszcze kwestia placówki kulturalnej. Lidl podjął się już współpracy z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu. Ale i tu mamy uszczelnienie – placówka kultury nie może sprzedawać alkoholu, i to nie tylko w niedziele, ale przez cały tydzień. Być może jakaś sieć sklepów zdecyduje się przetestować ten wyjątek. Czy to będzie realne zagrożenie dla obchodzenia ustawy, myślę że nie będzie się opłacało – wyjaśnia Alfred Bujara.

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top