Drukuj

Rozmowy płacowe z Pracodawcą!

    Szesnastego dnia lutego odbyły się rozmowy Przedstawicieli Związków Zawodowych z Dyrekcją Auchan Polska Sp. z o.o. Tematem spotkania był wzrost wynagrodzeń w 2022r. Ale czy rzeczywiście z tych rozmów wynika, że pracownikom Spółki wzrosną wynagrodzenia? Naszym zdaniem niekoniecznie, a przynajmniej nie wszystkim. Zaskoczeni? A co powiecie na spadek wynagrodzenia? Kogo może dotyczyć taka sytuacja? Czy to w ogóle możliwe? Przecież z każdej strony docierają do nas informacje o firmach które podnoszą wynagrodzenia swoim pracownikom.

     Na pewno można stwierdzić parę faktów. Po pierwsze, było to pierwsze spotkanie i efekty tych rozmów nie muszą być ostateczne. Po drugie, obecna propozycja Pracodawcy w ocenie Przedstawicieli NSZZ „Solidarność” jest dramatyczna. A przynajmniej może mieć skutki dramatyczne dla tzw. morale pracowników. Morale to w bieżącej sytuacji (presji płacowej i wiążących się z nią w wielu firmach znacznych wzrostów płac, dużej inflacji przekładający się na mocny spadek siły nabywczej naszych pensji ) ma wpływ na ostateczną decyzję wielu osób o pozostaniu pracownikiem Auchan Sp. z o.o. lub zmiany Pracodawcy. Obecne stanowisko Auchan Polska Sp. z o.o. spowoduje że nie będziemy cieszyć się stabilniejszą sytuacją obsady sklepów.

     Ta, i tak niezbyt stabilna sytuacja w naszej ocenie może się znacznie pogorszyć. Oczywiście nasze obawy są artykułowane na podstawie pierwszego spotkania i tych rozmów które się odbyły, co przyniesie następne spotkanie pozostaje tajemnicą. Jest to jednak dobry moment aby pracownicy wywierali presję płacową na Spółkę. W przeciwnym razie może się okazać że teza przedstawiona w artykule Chcesz zarobić więcej? Zwolnij się! (solidarnosc-kzauchan.pl) jest niezwykle trafna. A Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” poprzez niezwykle racjonalne analizy bieżącej sytuacji jest w stanie nakreślić to co najprawdopodobniej przed nami. Sytuacja którą kreślimy na podstawie faktów z którymi się zderzyliśmy, to sytuacja zmiany Pracodawcy chęcią uzyskania lepszej płacy przez wielu naszych kolegów.

      Niestety po konkrety propozycji Pracodawcy musimy was odesłać do Liderów NSZZ „Solidarność” którzy znają szczegóły i przekażą tom wiedzę. Czekają oni również na zwrotną informację. Waszą opinię w tej sprawie. Na jej podstawie zostanie przygotowane nasze stanowisko w tej sprawie. W powyższym tekście dzielimy się naszymi spostrzeżeniami i opiniami, wnioski każdy musi wyciągnąć sam. Zachęcamy jednak do weryfikacji tez w nim zawartych i wyrobienia sobie własnej opinii.

 

Wykorzystano zdjęcia ze strony: pixabay.com