Wysoka temperatura wielokrotnie w historii ludzkości była narzędziem tortur, lub ludobójstwa. Zmuszanie pracowników do pracy w zbyt wysokiej temperaturze jest nieludzkie. 

Chcemy poinformować że tak jak w poprzednich latach, również w tym roku, tuż przed okresem letnim Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” wystosowała do Zarządu Auchan Polska Sp. z o.o. Apel o wprowadzenie dodatkowych płatnych przerw w pracy w dni w które panują wysokie temperatury. Zwracamy się również do pracowników Auchan Polska Sp. z o.o. z prośbą, aby upominali się o takie przerwy, które w tym roku można traktować jako praktykę która obowiązuje od kilku lat. Z punktu widzenia pracowników to bardzo ważne rozwiązanie. Rozwiązanie które w wielu przypadkach może uchronić pracownika przed odwodnieniem, omdleniem lub innymi problemami zdrowotnymi. Sprawia również że praca stanie się w tym okresie bardziej znośna.

Promocje, zniżki, rabaty.

Komisja Krajowa

European Sunday Alliance

Region Mazowsze

UNI Global Union

Tysol

Zdjęcia

Back to top