... chyba zgodne z oczekiwaniem.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Auchan Polska przeprowadziła ankietę internetową mającą na celu nakreślić jej członkom, jaki jest stan faktyczny oraz związane z nim odczucia pracowników w zakresie wzrostu wynagrodzeń w 2022r. Ankieta odpowiada również na pytanie związane z oczekiwaniami pracowników Auchan Polska co do jego wzrostu w 2023r.
Jednocześnie ankieta miała za zadanie zweryfikować, czy jako liderzy Solidarności nadal prawidłowo odczytujemy oczekiwania naszych koleżanek i kolegów.
Nie jesteśmy profesjonalnym ośrodkiem badań opinii społecznej. Nasze badanie może być obarczone pewnymi błędami, jednak skala i tendencje powinny być odzwierciedlone prawidłowo.

1. Wyraźnie widać że ogromna część pracowników otrzymała "Podwyżkę". Ze zdumieniem obserwujemy że spora grupa takiej "Podwyżki" nie otrzymała. Oczywiście nie mamy tutaj rozgraniczenia na osoby aktywne i nie aktywne oraz inne uzależnienia jednak widzimy że 17% ankietowanych deklaruje że "Podwyżki" nie otrzymało w 2022r. Ze względu na fakt że już w 2021r. inflacja znacząco rosła, to spora grupa.

2. Komentarz wydaje się zbyteczny. Ta grafika oddaje nastroje ogromnej większości zatrudnionych w Auchan Polska.

3. "Podwyżka" powinna być pomniejszona o dodatek jaki w chwili podjęcia decyzji w pracownicy utracili. Ta różnica to realny wzrost naszego wynagrodzenia. W chwili obecnej inflacja w Polsce dobija do 18%, a w tym samym czasie 36% ankietowanych deklaruje że ich wynagrodzenie wzrosło od 0 do 100zł. Dramat.

4. Powyższa grafika pokazuje czego oczekiwaliśmy, należy ją zestawić z poprzednią która pokazuje jaka była rzeczywistość.

5. To jest najważniejsza grafika w zestawie. Pokazuje ona jakie są oczekiwania pracowników Auchan Polska. Trzeba zaznaczyć że nie są to oczekiwania na wyrost. Biorąc pod uwagę realny wzrost wynagrodzeń w 2022r. oraz to co się dzieje z inflacją w chwili obecnej, ale również projekcje inflacji na 2023r. (pamiętajmy że mowa o "podwyżkach które będą miały miejsce w 2023r.) nie wydaje się aby oczekiwania pracowników były wygórowane.

6. Od dawna KM NSZZ "Solidarność" uważa że wynagrodzenia w Auchan Polska Sp. z o.o. powinna iść dwukierunkowo. Pierwszy kierunek to tzw. podwyżki systemowe, powinny dotyczyć wszystkich pracowników (możliwe są niewielkie wyjątki). Drugi kierunek to indywidualne podwyżki dla najlepszych pracowników. Badanie to pokazuje że nasz postulat jest właściwy i należy go utrzymywać.

7. Ta grafika pokazuje że nie są to oczekiwania NSZZ "Solidarność" lecz całej społeczności, niezależnie od przynależności związkowej.

 

Na podstawie tych badań Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" działająca w Auchan Polska Sp. z o.o. nabrała przekonania że postulaty wypracowane w zakresie wzrostu wynagrodzeń w 2023r. są właściwe.  Uważamy że o 20% powinno wzrosnąć wynagrodzenie wszystkich osób zatrudnionych w Auchan Polska, dodatkowo średnio o 10% przy podwyżkach indywidualnych. Pozostają aktualne pozostałe postulaty dotyczące np. dodatku stażowego czy też jubileuszy. 

Pracodawca przedstawił swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń w Auchan Polska w 2023r.

W celu uzyskania szczegółów tej propozycji prosimy o kontakt z liderami NSZZ "Solidarność".

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Komisja Krajowa

European Sunday Alliance

Region Mazowsze

UNI Global Union

Tysol

Zdjęcia

Back to top