Co się dzieje w spółce? To pierwsza myśl jaka pojawiła się w głowie po przeczytaniu artykułów opisujących sytuację w CCC S.A. Pierwszy tekst dotyczył odwołania wiceprezesa, oczywiście takie rzeczy się zdarzają, jednak zazwyczaj są poważne powody takich decyzji. Zaczynamy czytać kolejne teksty opisujące problemy spółki. To złe informacje, tym bardziej że to prawdziwie polska firma. I żeby nie było wątpliwości, bardzo kibicujemy firmie CCC S.A. Jednak nie da się ukryć że niektóre decyzje dotyczące załogi mogą być wynikiem tej sytuacji.

06.11.2022/15:25
Pusto w kasie CCC. Kondycję finansową firmy dobija wysokie zadłużenie

CCC grozi biznesowa kraksa – informuje Newsweek, który przeanalizował finanse obuwniczego giganta. Według Miłosza Węglewskiego, kondycja grupy nigdy nie niepokoiła tak, jak obecnie.

Klienci CCC nie dostrzegają kłopotów w spółce. Działają sklepy marki w galeriach i parkach handlowych, a najmniej rentowne przemianowane zostały na outletowy format Halfprice, który zyskuje coraz większą popularność. Jednak od czasu pandemii biznes CCC napędzany jest przez eobuwie.pl, w którym spółka ma 75 proc. udziałów.

Jak wskazuje Newsweek, spółka CCC ugina się pod zadłużeniem, którego obsługa konsumuje to, co zarobią sklepy. Co więcej, firma potrzebuje gotówki na bieżące działanie, ponieważ osiąga coraz większe straty.

Gazeta prognozuje, że jeśli na skutek kryzysu gospodarczego konsumenci ograniczą swoje wydatki, a koszty działalności będą nadal rosły, CCC będzie mieć ogromne kłopoty. Spółka już od dawna szuka oszczędności i optymalizuje biznes, jednak to za mało.

CCC zarabia mniej niż wydaje
„Wydatki wciąż rosną szybciej niż przychody, którym wprawdzie pomaga wzrost cen, ale w przypadku obuwia jest on mniejszy niż ogólny wskaźnik inflacji. A koszty CCC szybują” – wylicza „Newsweek”.

W CCC rosną koszty utrzymania samych sklepów. W II kwartale br. opłaty ponoszone z tytułu czynszów, kosztów prądu, wynagrodzeń pracowników i kosztów zarządzania spółką wzrosły o jedną czwartą. Do tego dochodzi obsługa zadłużenia w kredytach i obligacjach, która w połowie roku sięgała 2,6 mld zł.

Konsekwencją tych kłopotów jest niska wycena akcji CCC. Pięć lat temu za jedną akcję spółki płacono 300 zł, rok temu już tylko 100 zł. Teraz cena spadła jeszcze bardziej. Cena za walor to 35-36 zł.

CCC zapożyczało się w czasie, kiedy obsługa długu była dużo tańsza. Niemal zerowe stopy procentowe skłoniły spółkę do inwestycji na kredyt. „Teraz, gdy roczne odsetki są na poziomie od 7 proc. w górę, staje się to zmorą. Jeśli jeszcze rok temu na obsługę zadłużenia grupa wydawała 25-30 mln zł kwartalnie, to obecnie z górą 100 mln zł” – informuje Newsweek.

Spółka CCC ratuje się teraz przed utratą płynności finansowej. Zarabia na podstawowej działalności, ale obsługa zadłużenia pożera zyski. Strata w pierwszym półroczu przekroczyła ćwierć miliarda złotych, co zaskoczyło inwestorów giełdowych.

Promocje, zniżki, rabaty.

Komisja Krajowa

European Sunday Alliance

Region Mazowsze

UNI Global Union

Tysol

Zdjęcia

Back to top