Zapraszamy liderów NSZZ "Solidarność" członków oraz osoby zainteresowane. 

Konferencja


Praca a funkcjonowanie franczyzy w Polsce

potrzeba kompleksowej regulacji na tle dotychczasowych doświadczeń rynkowych
oraz potencjalnych ryzyk dla państwa.

Biuro Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Warszawie, ul. Prosta 30
18 maja 2023 r., godz. 11:00 – 15:00


AGENDA
1. Otwarcie konferencji [11:00 – 11:15]
• Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”
2. Panel regulacyjny [11:15 – 12:30]
• Wystąpienie Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego
• Dyskusja z udziałem:
 Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej (tbc)
 Artura Sobonia, Sekretarza Stanu, Ministerstwo Finansów (tbc)
 Pawła Kuźmy, Dyrektora Departamentu Przewagi Kontraktowej w UOKIK
 Marka Wocha, Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Moderator: Alfred Bujara, czas: 60 min.

Przerwa kawowa [12:30– 12:45]

3. Panel naukowy [12:45 – 13:45]
• Prof. Artur Nowak-Far, SGH
• Prof. Rafał Adamus, UO
• Prof. Konrad Raczkowski, UKSW
• Mec. Monika Mielnik, UO (tbc)
• Mec. Szymon Topa, KLO
Moderacja: mec. Lech Obara (tbc); czas: 60 min

4. Panel branżowy [13:45 – 14:30]
• Marzena Gradecka, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa
• Agnieszka Nowak, Prezes SAiF
• Janusz Jasiński, były franczyzobiorca
• Ew. inni przedstawiciele f-biorców
Moderacja: Magdalena Madzia (tbc); czas: 45 min

5. Dyskusja i zakończenie [14:30-15:00]
• Podsumowanie konferencji (Alfred Bujara)

Promocje, zniżki, rabaty.

Komisja Krajowa

European Sunday Alliance

Region Mazowsze

UNI Global Union

Tysol

Zdjęcia

Back to top