Nie możemy biernie czekać co przyszłość nam przyniesie. Musimy zabiegać o dobre zapisy.

10.08.2023 14:03


Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” przekazał 8 sierpnia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu propozycje zapisów, które powinny się znaleźć w przepisach regulujących funkcjonowanie franczyzy w Polsce. Równocześnie przedstawiciele Sekretariatu zwrócili się do premiera Morawieckiego o skierowanie ich do odpowiednich resortów.

W piśmie do szefa rządu podkreślono, że na rozpoczęty właśnie proces legislacyjny zmierzający do uregulowania franczyzy czekają zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy, szczególnie w handlu. Jednak przedstawiony 27 lipca projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy Prawo własności przemysłowej nie reguluje tej kwestii w sposób kompleksowy.

Propozycje zapisów przedstawione przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S” odnoszą się przede wszystkim do kwestii pracowniczych, m.in. zabezpieczenia stosunku pracy i gwarancji zatrudnienia dla pracowników przejmowanych przez nowego pracodawcę w modelu franczyzy.

Ponadto przedstawiciele Sekretariatu wskazują m.in. na zagrożenia związane z pojawieniem się nowego rodzaju umowy, tj. franczyzy, co może wpłynąć na zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Poniżej pełna treść pisma:

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Komisja Krajowa

European Sunday Alliance

Region Mazowsze

UNI Global Union

Tysol

Zdjęcia

Back to top