Sklep to nie wypożyczalnia. Sąd Najwyższy orzeka na korzyść PIP ws. łamania zakazu handlu w niedziele


Źródło: MW
Dodano: 14-09-2023, 16:31
Aktualizacja: 15-09-2023, 08:17


Sąd Najwyższy w sprawie łamania zakazu handlu w niedziele orzekł na korzyść Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawa dotyczyła korzystania przez placówkę handlową z wyjątku na wypożyczalnię sprzętu sportowego.

W dniu 13 września 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora Pracy – na niekorzyść obwinionego (sygn. akt III KK 155/23) – w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2022 r. (sygn. akt II Ka 457/22 ). Sprawa ta dotyczyła korzystania przez placówkę handlową z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, poprzez wstawienie do sklepów – zajmujących się głównie sprzedażą alkoholu – regałów, na których wyeksponowano sprzęt sportowy oferowany do wypożyczenia klientom sklepów.

Sklep to nie wypożyczalnia sprzętu
Sąd Najwyższy uznał zasadność wniesionej kasacji. W ustnych motywach wyroku Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratora Generalnego co do sposobu rozumienia wskazanego wyżej przepisu.

Zgodnie z interpretacją przyjętą przez oba te organy, a podzieloną przez Sąd Najwyższy, możliwość korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalnia książek itp.

Przypomnijmy: w kwietniu br. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł kasacje do wyroków uniewinniających właścicieli sklepów, których oskarżono o omijanie zakazu handlu w niedziele, rozszerzając działalność swoich placówek.

Chodziło o trzy prawomocne wyroki wydane przez sąd na południu Polski, dotyczące sklepów spożywczych oraz alkoholowych, których właścicieli oskarżono o omijanie zakazu handlu w niedziele i święta. Otwierali oni w swoich placówkach kluby czytelnika, biblioteki, punkty informacji turystycznej czy wypożyczalnie sprzętu sportowego i jednocześnie prowadzili sprzedaż.

Wyroki opierały się na przepisie, który mówił, że „zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku”.

Sądy rejonowe uznały, że było to działanie bezprawne, jednak sądy okręgowe uchyliły te wyroki. Kasacje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zostały wniesione po rozpoznaniu wniosków głównego inspektora pracy, który wskazywał na wadliwe rozstrzygnięcia sądów drugiej instancji,. Jak stwierdzono, analiza wskazała na zasadność wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia i wypowiedzenia się w tej sprawie przez Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości, że w przepisie chodzi o handel w placówce handlowej znajdującej się w zakładzie prowadzącym działalność sportową, takim jak np. stadion czy boisko sportowe. W ocenie sądu w żaden sposób z wymienionego wyżej wyjątku nie wynika, by wyłączenie to mogło dotyczyć sytuacji polegających na otwieraniu „stanowisk o charakterze sportowym" w placówkach handlowych.

Jestem usatysfakcjonowana orzeczeniem Sądu Najwyższego. PIP od początku stała na stanowisku, że interpretacja przyjęta przez inspektorów pracy oraz nasz urząd jest właściwa - ocenia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Szefowa inspekcji pracy wyraziła zadowolenie, że Prokurator Generalny, a teraz Sąd Najwyższy podzielili pogląd PIP:

- Mam też nadzieję, że w przyszłości przedsiębiorcy, którzy chcieliby obchodzić zakaz handlu w niedziele, rozważą tę kwestię w kontekście zapadłego właśnie wyroku - dodała.

Solidarność zachęca PIP do systematycznych kontroli
- Cieszymy się z tego wyroku i zachęcamy PIP do systematycznych kontroli w każdą niehandlową niedzielę i nakładania coraz wyższych mandatów w przypadku nie przestrzegania prawa - skomentował Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

Promocje, zniżki, rabaty.

Komisja Krajowa

European Sunday Alliance

Region Mazowsze

UNI Global Union

Tysol

Zdjęcia

Back to top