Jeszcze wolna niedziela?

A co z dniem wolnym? Zapomnij, PAN (NIE) DA.

--- P A N    D A ---

e n t r u m     Z d r o w i a

S o l i d a r n o ś ć

P   O   R   O   Z   U   M   I   E   N   I   E

A ty jak oceniasz swoją podwyżkę?

Koleżanki i Koledzy, członkowie i sympatycy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Promocje, zniżki, rabaty.

Komisja Krajowa

European Sunday Alliance

Region Mazowsze

UNI Global Union

Tysol

Zdjęcia

Back to top